شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج

☂sajjad69

+ =)
+ عشق يعني:که بدون خواست هم حتي نفس هم نميکشيم عشق يعني ازدوري و دلتنگي او سوختن عاشق فرديست که زجر ميکشد دريک مجلسي همگي جمع بودن و هرکس تعريفي از عشق ميکرد اما يکي گفت خداوقتي انسان و افريد از هر اندامش يه جفت ديگه افريد مثلا 4دست 4چشم....انسان به خدا گفت خدايا يه جفتم زياديه اونو ازم بگير خداهم همون طور که انسان خواسته بود انجام داد و نيمه ي ديگر او را درنيم
تسبیح دیجیتال
گروه مهرباني
vertical_align_top